Rüyada Boğazladığını Görmek Anlamı ve Yorumları

Rüyada Boğazladığını Görmek Anlamı ve Yorumları

Rüyada Boğazladığını Görmek kişinin ruh haline göre bir çok anlama gelmektedir. Cabiril’ Mağribi’nin Yorumu:, Salimi’nin Yorumu: ve Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu: gibi bir çok rüyanın anlamınını da Rüyada Boğazladığını Görmek ile birleştirebiliriz. Gördüğünüz rüyanın yorumunu sizin için açıklıyoruz.

Rüyada birisinin boğazlandığını gör­mek, boğazlanandan daima kaçmak gerektiğine işarettir. Zira kö­tülük geleceğine işarettir. Kendi kendisini boğazlamak uygunsuz iş görmeye yorumlanır. Birisini boğazlamak,boğazlandığını görmüş olduğu adama fenalık edecek anlama gelir. Bir hanımı boğazlama, boğazladığı hanımla cinsel ilişkide bulunma­ya işarettir.

Rüyasında bir kişiyi boğazladığını görmek, rüyayı görenin, boğazladığı kişiye zulmedeceğine, onun hakkını gasp ederek haksızlık edeceğine işaret olarak tabir olunur.

Rüyada bir şeyi boğazlamak, kimi zaman evliliğe işarettir.

Rüyasında akrabasından birini boğazladığını ve kendisin­den kan çıkmadığını fark eden şahıs, akrabasından uzaklaşaca­ğına, akrabalık bağlarını hiçe sayacağına ve akrabalık hak­larını çiğneyeceğine işaret eder.

Rüyasında boğazlanmış bir adam yada bir grup görmek, onların dalalete düştüklerine, din yolundan sapıttıklarına işaret eder benzer biçimde yorumlanır.

Rüyasında kendisini boğazladığını fark eden şahıs, hanımıyla haram bir eylem (iş) işleyeceğine işarettir.

Rüyasında anne ve babasından birini yada evladını boğazla­dığını ve boğazlayıp kestiği halde kan çıkmadığını fark eden şahıs, bu kişilerle arasının iyi olacağına ve eğer kan çıkmış olduğunu görürse, rüya sahibi, anne ve babasına asi olur yada asi olacağına veyahut da evladı kendine (rüya sahibine) asi olur benzer biçimde tabir olunur.

Rüyasında bir bayanı boğazladığını fark eden şahıs, o hanıma yakın olacağına işarettir. Rüyasında dişi bir hayvanı boğazladığını fark eden şahıs gene bir hanıma yakın olur benzer biçimde tabir edilir.

Rüyasında adam bir hayvanı ensesinden kesip boğazladığı­nı fark eden bir adam, livada (erkeklere cinsel sapıklık) eder şek­linde yorumlanır.

Rüyada baba yada annesini boğazladığını görmek, ebeveyne âsi olmaya işâret eder.

data-ad-slot=”5129159140″>

Rüyada kendisinin boğazlandığını görmek, işlerin ters gitmesine, bu kişinin Tanrı’a (c.c.) sığınmasına işâret eder.

Kederli ve kederli bir kimsenin kendisi­nin rüyada boğazlandığını görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmasına işâret eder.

Rüyada boğazlamak, nikaha da işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığını görmesi, o kimsenin izdivaç yapmasına işâret eder.

Gene rüyada insanoğlunun insanı ve kesilmesi helal olmayan sair hayvanları boğazladığını görmek, onlara haksızlık halletmeye; bir bayanı ensesinden boğazlamak meşru olmayan ilişki­ye; bir evladı boğazlamak onun rüştünü is­pat etmiş olmasına işâret eder.

Gene rüyada hayvanların dişilerinden biri­ni boğazlamak, bir hanımla eşeysel münasebette bulunmaya, ya da bir kızın bekâretini bozma­ya işârettir.

Rüyada bir evladı boğazlanmış olarak görmek, o çocuğun buluğluk çağına gelmesine işâret eder.

Rüyada bir insanın yada bir milletin bo­ğazlanmış olarak görülmeleri, onların sapıklık içinde olduklarına işâret eder.

Rüyada kendi kendisini boğazlamak, münasip­suz bir iş halletmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi kendisini boğaz­ladığını görmesi, eğer boğazlanırken kan çıkarsa, zulme ve isyana; eğer kan çıkmazsa, yakın ve akrabalara iyilik etmeye ve onları zi­yaret etmeye işâret eder.

Rüyada akrabasından birini boğazladığını fakat kan çıkmadığını görmek, aralarında akra­balık bağının kesilmesine; eğer kan çıkarsa aralarında birbirlerine yardım ve iyilik etmeye işârettir.

Bekâr bir kadının rüyada kendisini devlet başkanının boğazladığını görmesi, o kadının bir erkekle izdivaç yapmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mahremlerini boğaz­ladığını görmesi, o kimsenin, yakınlarını tanı­mayarak, onlarla olan münasebetini kesmesine işâret eder.

Rüyada aile ve akrabaların kendi etinden yediklerini görmek, onların o kişiden hayır ve fazilete ulaşmalarına işâret eder.

Gene rüyada en yakınlarının kendi etinden yediklerini görmek, onların rüya sahibinden hayır ve menfaate kavuşacaklarına delâlet eder.

Rüyada birini kestiğini görmek, rüya sahibi­nin kestiği hiç kimseye zulmetmesine işâret eder.

Kendisinin boğazlandığını fark eden hiç kimse Tanrı Tealâ’ya sığınsın. Bir hiç kimse rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığını görse, o hiç kimse evlenir.

Bir kimsenin bir evladı boğazlanmış olarak görmesi, o çocuğun olgunluk çağına gelmesine yorumlanır. Aile ve akrabaların kendi etinden yediklerini görmek onların o kimseden hayır ve fazilete nâil olmalarına yorumlanır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 13 Ocak 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.